Gebelik Takibi – Sultan Buğday

Gebelik Takibi

Günümüzde anne ve baba adaylarının bilinçlenmesiyle birlikte gebelik takibi süreçlerinin önemi artmıştır.

Gebeliğin başlangıcından doğum sonrasına kadar olan süreçte; anne ve babaların bilgilendirilmesi, bebeğin ve anne adayının sağlıklarının değerlendirilmesi, bebeğin gelişiminin takip edilmesi ve istenmeyen bir durumda müdahale edilebilmesi için hamilelik takibi “gebelik” sürecinin önemli bir aşaması olarak değerlendirilir.

Gebelik takibi planlanan gebeliklerde henüz gebelik başlamadan devreye alınmalı; anne adayı gebelik ile ilgili bilgilendirmeli, genel sağlık durumu doğrultusunda gerekirse takviyelerle desteklenmeli ve daha rahat bir gebelik süreci geçirmesi sağlanmalıdır. Bu nedenle gebelik takibi yalnızca gebeliğin başlangıcından itibaren devreye sokulan bir süreç olarak yorumlanmamalı; planlı gebeliklerde henüz gebelik oluşmadan hamilelik takibi yaptırılmalıdır.

Gebelik Takibi Ne Sıklıkla Yapılmalıdır?

Gebelik takibi sıklığı hamilelik sürecine göre değişebilir. Gebeliğin ilk 3 ayında anne adayının 2 – 3 haftada bir takip edilmesi uygun olacaktır. 1.triemester sona erdikten sonra aylık bazda kontrollere devam edilebilir. Eğer anne adayı birden fazla bebek bekliyorsa diğer bir deyişle çoğul gebelik söz konusuysa, annenin sistemik bir hastalığı varsa ya da geçmiş dönemde tekrarlayan düşükler oluşmuşsa hamilelik takibi sıklığı artabilir. Gebelik takip süreçlerinin de kadın özelinde şekillendirilebileceği; anne adaylarının genel sağlık durumlarının gebelik takibi sıklığını değiştirebileceği unutulmamalıdır.

Gebelik Takibinde Uygulanan Testler ve Yapılan Kontroller

Gebeliğin oluştuğunun öğrenildiği ilk haftalarda anne adayına son 1 içerisinde yapılmadıysa smear testi uygulanmalı; tam kan sayımı, tam idrar tetkiki, TSH, toksoplazma, rubella, Hepatit B, HIV testleri yapılmalı ve anne adayının açlık kan şekeri ölçülmelidir.

Hamileliğin 11 – 14 haftaları arasında bebeğin ense kalınlığı ölçülmeli ve ikili test yapılmalıdır. İkili tarama testi; bebekteki kromozal anomalilerin bulunup bulunmadığının anlaşılmasını sağlar.

Hamileliğin 16 – 20 haftaları arasında üçlü ya da dörtlü test uygulanır. Bu tarama testleri ile bebekteki kromozal anomaliler ve nöral tüp defektleri araştırılır. Tarama testlerinin sonuçları riskliyse amniosentez yapılması gerekebilir.

Hamileliğin 24 – 28 haftaları arasında şeker yüklemesi yapılır. Anne adayında gebelik şekeri yani gestasyonel diyabet çıkarsa özel bir diyet önerilir. Kan uyuşmazlığı olması durumunda 28. haftada kan uyuşmazlığı iğnesi vurulur.

Hamileliğin 23 – 36 haftaları arasında ultrason muayeneleri yapılır. Bebeğin durumu ve annenin genel sağlık durumu kontrol edilir.

Doğum şekli genellikle gebeliğin 36. haftasından sonra belirlenir. Bu aşamadan sonra haftada 1 kere bebeğin durumunun değerlendirilmesi amacıyla NST (non stress test)  testleri uygulanır.

Teşhis ve Tedavi Süreçlerimizle İlgili
Bilgi Almak İçin
Bize Hemen Ulaşabilirsiniz!
Deneyimli ve uzman kadromuzla iletişime geçmek; teşhis ve tedavi yöntemlerimizle ilgili bilgi alıp randevu talep etmek için bize ulaşabilirsiniz!